Luftpistol

Air_pistol_cal_177En populär gren inom skytt är luftpistolsskjutning. Detta är både en nationell och internationell gren men kallas då för sportskytte. Luftpistolsskjutning ingår inom kategorin precisionsskytte och genomförs på 10 meters avstånd. Att delta inom grenen kan påbörjas redan i ung ålder och vid tävlingar måste Sportskytteförbundets reglemente följas.

Under en tävling skall 40 skott användas (plus provskott vilket kan vara obegränsat) under en tidsperiod på 75 minuter. Deltar man istället i en tävling där 60 skott skall avlossas har man 105 minuter till sitt förfogande. Samtliga provskott skall genomföras innan tävlingen startar och har som syfte att kontrollera pistolens skottställning.

Oftast genomförs dessa tävlingen inomhus vid skjut hallar som har 10 meters banor. Själva platsen där skjutningen genomförs måste vara 1 meter bred med 1,2 meter fritt bakåt. Vidare skall skjutplatsen också ha ett bord helst med justerbar höjd samt något att sitta på, så som stol eller pall. Individerna som deltar i tävlingen får varsitt nummer vilket är den plats som skall intas. Där kan deltagarna ställa sin utrustning och säkra allt innan tävlingen startar. Sådan som de tävlande brukar ha som utrustning är kikare, klocka, själva luftpistolen, ammunition och eventuellt ett hörselskydd. Det är skjutledaren som ansvarar för när tävlingen startar och när tiden skall stoppas oh dessa kommandon måste följas av samtliga deltagare.

Innan tävlingen startas har skytten fyra stycken provskottstavlor vilka är märkta annorlunda från de riktigt tävlingstavlorna. Skall man delta i en 40 skotts tävling så har man rätt till 20 tävlingstavlor medan de som skall delta i 60 skott grenen får använda sig av 30 stycken. Vanligtvis skjuter man två skott per tavla (när man tävlar internationellt så gäller 1 skott per tavla). Samtliga tavlor måste vara numrerade så att man inte riskerar att blanda ihop följden på skottserierna. När tävlingen är färdig genomförs kontroller av samtliga pistoler då inga går vara laddade inför transport.