Vad är fältskjutning?

11265Fältskjutning utförs i patruller där individer som deltar förflyttar sig mellan olika mål (oftast till fots) och genomför skjutning i terräng. Målen som individerna skjuter mot kan vara varierande men själva skjutningen sker på korta tider. Det finns olika stationer när man genomför en tävling inom fältskjutning, där man då skjuter patrullvis mot ett till sex mål. Man brukar räkna med att det finns 10 stycken skyttar inom varje patrull, men det kan variera mellan 5 till 20 personer vid tävling. Stationerna är vanligtvis delade i målgrupper och varierar beroende på vilken tävling man deltar i. större mästerskap eller nationella tävlingar brukar ha mellan 8-10 stationer, vilket innebär 48 och 60 skott totalt. Syftet med tävlingen är att träffa samtliga figurer med så många skott som möjligt. Om man exempelvis får resultatet 37/15 så har man 37 träffar i 15 figurer. Hur man räknar dessa poäng kan skiljas något vid olika tävlingar. Vid exempelvis poängskjutning skulle resultatet i exemplet vara 52 poäng. Den totala skjuttiden kan variera mellan 5 till 25 sekunder, där 6 skott avlossas.

När en tävling startar sker ingen provserie men börjar tävla redan från första stationen, och som skytt bör man därför vara väl införstådd och förberedd. Det finns olika typer av mål som står disponerade med olika avstånd (detta beror på storleken): svarta neutrala mål, enfärgade mål samt tvåfärgsmål. Tävlingarna sker oftast på specifika terränger, så som avlyst terräng eller militära skjutfält. När tävlingen startar blir skyttarna uppropade och här är det viktigt att samtliga vapen kontrolleras och är godkända. Själva patrullstigens längd kan variera från tävling till tävling men är vanligtvis mellan 2-7 km och kommer ha någon typ av utmärkning, som exempelvis snitslar. Hela patrullen går samlad tillsammans och följer markeringen tills de når stationen och väntar tills stadionchefen säger till att man skall inta sin plats inför skjutningen.