Vad är precisionsskjutning?

logoNär man skjuter mot en specifik pistoltavla på en bana med 25 meter avstånd kallas detta för precisionsskjutning. När man tävlar inom precisionsskjutning får man genomföra ett antal serier, där man då skjuter mot en pistoltavla som befinner sig på 25 meters avstånd. Man får skjuta 5 skott inom varje serie vilka totalt skall avlossas inom 5 minuter. Beroende på vilken tävling man deltar i så kan antalet serier också variera men nationella mästerskap omfattar vanligtvis 10 serier och därmed 50 skott.

Till skillnad från fältskjutning, så genomförs en provserie för att man bättre skall kunna säkerställa vapnets skottställning. Denna justering kan vara avgörande för tävlingsresultatet. Tidigare kallade man precisionsskjutning för Banskjutning eller Skolskjutning och grundades 1963. Innan så gällde 30 meters avstånd, 6 skott, 5 minuters skjuttid och själva målet var oftast olika grenar.

Det man idag använder om ml är den internationella pistol tavlan, vilken är n målning med en stor ring och flera mindre ringar inuti denna. Totalt skall yttermåtten för pistoltavlan vara 60 gånger 60 centimeter med en ringbredd (bredden mellan varje ring) på 25 millimeter.

Oftast genomförs dessa tävlingar vid olika skjut hallar men i viss mån finns det också tävlingar ute i det fria. Själva målet eller pistoltavlan är uppsatt mot en skjutvall, vilket har som syfte att fånga upp och stoppa de kulor som går genom tavlan. I hallen är det numrerade plaster som gäller och som skytt skjuter du endast därifrån den plats du blivit tilldelad. Ett verktyg som vissa skyttar väljer att använda sig av är målkikare, vilket skall hjälpa till sim riktmedel. Vidare används också en klocka som kontrollerar tiden. Skyttarna får endast gå fram till målet när skjutledaren tillåter detta. Dessa kommandon måste alltså följas av alla, för att säkerställa en hög säkerhet inom skjut hallen. När skytten får tillåtelse att gå fram till målet och verifiera sitt resultat kallar man det för att markera.