Vad innebär skjutteknik?

handgun-techniqueAtt tävla inom fältskjutning kräver mycket god teknik, precisionsförmåga och en hel del erfarenhet. För en tränad skytt är det inte svårt att träffa sitt mål som kan ha 20 centimeter i diameter på 30 meter avstånd. Det som gör sporten så svår är att skjuttiden är kort och det är en hel del skott som skall avlösas på en korta tiden det viktiga som en skytt alltid måste tänka på är att hålla pistolen så stilla som möjligt. En tränad skytt vet att det är nästintill omöjligt att få en perfekt sikt bild, eftersom det inom denna sport handlar om att få iväg alla skott. Man måste kunna öka trycket på avtryckaren under hela perioden, och därför blir riktmedlen inte en exakt precision utan genom erfarenhet så ökas prick säkerheten. Inom fältskjutning är avvikelser accepterat men som skytt måste dåliga avfyrningar undvikas. Det viktigaste är som sagt att man tänker på skjuttiden och använder tiden på bästa möjliga sätt.

Kommandon

När man deltar inom fältskjutning måste man behärska de olika kommandoord som existerar. Det är skjutledaren som kommer att nyttja dessa ord när det är dags för att skjuta.

  • LADDA: när skjutledaren ropar ladda så skall samtliga skyttar fylla på sitt magasin med sex skott. Pistolen skall alltså göras klar för skjutning.
  • ALLA KLARA: detta är en fråga som först ställs av skjutledaren. Skulle någon inte vara klar bör denna skytt mycket tydligt ropa NEJ för att få ytterligare sekunder för färdigställande av sin pistol. Andra gången skjutledaren ropar ALLA KLARA så är det inte längre en fråga utan menas att samtliga deltagare skall vara färdiga för att starta.
  • 10 SEKUNDER KVAR: meddelas 10 sekunder innan skjutningen skall starta
  • FÄRDIGA: skjutledare meddelar detta 3 sekunder innan start och samtliga deltagare måste inte utgångsställning.
  • ELD: skjutningen påbörjas eller så ser deltagarna de figurer som man skall skjuta mot.
  • PATRON UR, PROPPA VAPEN: så fort skjutningen är färdig så ropar skjutledaren dessa ord och samtliga skyttar skall då tömma sina vapen.