Vapen och olika klasser

Five-Perfect-Weapons-for-Survival-CircumstancesNär man har ett starkt intresse för skytt och dess olika grenar är det viktigt att man också har kunskap och förståelse för olika vapenklasser. Olika vapenklasser har olika funktioner och styrka. Som skytt bör man känna till dessa för att öka säkerheten inom sporten.

Klass A-vapen

Här ingår vapen så som tjänstevapen, grovkalibriga pistoler. Kalibern kan variera mellan 7,65-11,4 mm. Piplängeden, vilket är själva avståndet mellan mynningen och pipans bakplan bör vara mellan 76-153 mm. Vapnets måste ha en säkringsanordning som fungerar på följande sätt:

  • Det skall finnas en aktiv säkring, vilket är en manuellt påverkad funktion som säkrar spärren för avfyrningsmekanismen.
  • Det skall finnas en passiv säkring: här krävs ingen aktiv åtgärd för att passivt spärra avtryckaren.

Gällande kolven så är inte handstöd eller tumhylle tillåtet och böjning av själva kolven får vara max tre millimeter i höjd eller djup. Ammunition för klass A skall vara mantlad vilket innebär att det är en enhetspatron med centralantändning. Kulans kärna skall vara av bly eller liknande och omgiven av ett hårdare material som ett fodral.

Klass B-vapen

Hit räknas de vapen som är grovkaliber pistoler men som inte tillhör klass A. Kalibern skall vara mellan 7,65-11,4 millimeter och piplängden mellan 76-153 mm (samma som klass A). vid klass B vapen finns inget krav på säkringsanordning och själva kolven skall vara anatomiskt utformad. Ammunition för vapen klass B skall vara mantlad eller omantlad men då med blyprojektil i enhetspatron.

Klass C-vapen

Hit räknas samtliga finkalibriga pistoler och revolvrar. Här tillåts pipvikt om den är fast monterad och det krävs ingen säkringsanordning. Även här skall kolven ha en anatomisk utformning. Som ammunition gäller endast kantantänd patron. Det är även tillåtet med avtrycksko om bredden inte är mer än 10 mm. Vidare får man även använda sig av avtrycksstopp.

Klass R-vapen

Hit räknas grovkalibriga revolvrar och vid banskjutning gäller dock revolvrar vid vapengrupp B).